Schuimbitumen stabilisatie

Het product schuimbitumen is voor de Nederlandse markt nog vrij nieuw. Het wordt nog niet op grote schaal toegepast, maar is in opmars en heeft veel voordelen op plekken waar met name de ondergrondzetting gevoelig is en er geen te stijve constructie gewenst is.

Een schuimbitumenstabilisatie vertoont vrijwel geen neiging tot scheurvorming, is flexibel en heeft een goed dynamisch kruipgedrag, waardoor permanente vervorming minder snel optreedt. Op plekken waar nu een te stijve constructie aanwezig is, kan met deze methode de fundering minder stijf worden gemaakt en de scheurvorming worden tegengegaan. Als basis voor deze fundering kan asfalt, puin, lava, hoogovenslakken, AVI- of AEC-slakken worden gebruikt. Vervolgens wordt deze basis tezamen met zand en schuimbitumen onder druk in de mengkamer van de machine gemengd. De speciale bitumen heeft de eigenschap om tijdelijk het volume te vergroten en hierdoor zich te binden met de grondstoffen. Hierdoor ontstaat een flexibele verbinding tussen het zand en het asfalt.

Groot voordeel van schuimbitumen is dat na het profileren en verdichten de weg direct berijdbaar is.

Schuimbitumen

In detail: In de nozzles (sproeiers) wordt een klein percentage water en lucht aan hete bitumen toegevoegd. Het water gaat over in stoom en veroorzaakt een dampexplosie waardoor het bitumen gaat schuimen. Door het schuimeffect wordt de viscositeit van bitumen zo sterk verlaagd, dat het met koud en vochtig granulaat kan worden gemengd. De nozzles zorgen voor gelijkmatig verdeeld, fijn schuim. Een uitgekiend meet- en regelsysteem zorgt voor een perfect eindresultaat. De frees-mengmachine produceert een met bitumen omhuld gefreesd materiaal en wordt als een tapijt achter de machine gelegd.

In het laboratorium wordt vooronderzoek verricht voor het gewenste percentage bitumen, cement en het toe te voegen percentage water. Zo wordt het gewenste mengsel vastgesteld.

Hoe ziet de praktijk eruit? Esha heeft van het verwerken van schuimbitumen een film-impressie gemaakt.

 

Schuimbitumen is toe te passen bij o.a.:

• asfalt/asfaltgranulaat

• puin/steenmengsel

• bestaande wegfundering

• hoogovenslakken

• AVI-slakken

• vochtige en humushoudende grond

• asbest, zware metalen e.d

Basismaterialen: - Puin/Asfaltgranulaat/hoogovenslakken/lava/AVI- of ACE-slakken

Zand - Cement - Schuimbitumen 

Uitgelicht Project

Projecten

Uitgelicht project: Schuimbitumen Teisterbantlaan Tiel

Locatie - Teisterbantlaan, Tiel Freestechniek - System.String[]
 

Toepassingen

  • Vorige
  • Volgende