Immobilisatie AVI- of AEC-slakken

(eventueel in combinatie met Geosta)

AVI-/AEC- slakken vormen restmateriaal dat vrijkomt bij verbranding van stoffen in de AfvalVerwerkende Industrie/AfvalEnergieCentrales en mogen onder bepaalde voorwaarden worden toegepast als bouwstof. Omdat de zoektocht naar alternatieve en duurzame materialen voortduurt, is op dit moment stabiliseren met behulp van AVI- of AEC-slakken een veelgebruikt opkomend alternatief. Dit restproduct is om te vormen in een gebonden fundering eventueel in combinatie met Geosta®. Bij dit type fundering moet extra aandacht worden besteed aan uitloging en de regels van het bodembesluit. Wanneer dit goed wordt uitgevoerd, kan een vormgegeven bouwstof worden verkregen.

Basismaterialen: - AVI-/AEC-slakken - Cement - Eventueel in combinatie met Geosta® of ander additief.

Toepassingen

  • Vorige
  • Volgende