Duurzaam Freesmij

Als dé onderaannemer voor de wegenbouw, zijn we ons bij Freesmij bewust van onze verantwoordelijkheid. Relaties moeten op ons kunnen bouwen, ook als het gaat om een duurzame aanpak in de wegenbouw. Onbewust richten we veel werkzaamheden al duurzaam in. Maar we werken ook actief aan innovaties waarmee onze mensen veiliger en schoner de weg op kunnen.

Mensen maken Freesmij

Het grootste kapitaalgoed zijn onze mensen. Investeren in onze mensen zien wij als een must voor de toekomst. Al onze machinisten worden in ‘eigen huis’ opgeleid en krijgen in de loop der jaren vervolgopleidingen op meerdere machinetypes zodat ze zich ontwikkelen en hun inzetbaarheid vergroten. Freesmachinist is een vak. Om dit te onderstrepen zijn op dit moment ruim 35 machinisten gediplomeerd met een EVC-certificaat. De motivatie en inspanningen voor een betere werkomgeving blijken verder uit een laag ziekteverzuim. We zijn met recht een gezond bedrijf!

Zowel Stikstof en CO2 komen vrij bij de verbranding van diesel/gasolie. Besparing van gasolie is dus de beste reductor. Daar werken we bij Freesmij al jaren aan middels training van onze medewerkers:

  • Training 'Het nieuwe rijden' met de moderne Euro 6 vrachtauto's
  • Training 'Het nieuwe frezen' met freesmachines
  • De nieuwe frezen  zijn uitgerust met Witos, WPT en Mill Assist zodat we ze op afstand kunnen monitoren en alle vrachtauto's zijn uitgerust met monitoringsystemen. De uitkomsten worden ter ondersteuning met de machinisten gedeeld.

Circulaire economie

Freesmij speelt een cruciale rol in de kringloop van asfalt. Met de mogelijkheden van laagsgewijs frezen leveren wij dé bijdrage om het asfalt zo hoogwaardig (en dus economisch) mogelijk te hergebruiken: als panklare grondstof voor de asfaltmolen. Tevens is selectief frezen de aangewezen methode om teerhoudend asfalt te scheiden (uit de kringloop) zodat het op milieu verantwoorde wijze behandeld kan worden.

Reductie CO2 en Stikstof

We werken voortdurend aan innovaties waarmee onze mensen steeds schoner en veiliger kunnen werken. Investeringen in nieuwe machines en vrachtwagens staan garant voor schonere motoren, minder energieverbruik per opgebroken eenheid en ergonomische vooruitgang voor de machinist. Als R&D partner van Wirtgen leveren wij een belangrijke bijdrage.

Wirtgen is gestart met de omzetting van de motoren in de machines naar Stage V (leverbaar vanaf 2020). Met het grootste investeringsprogramma uit de geschiedenis van Freesmij zijn de machines vervangen en is de  ambitie, dat in 2023 90% van de uitstoot door middel van Stage V motoren plaatsvindt, gerealiseerd.

Hoewel onze vrachtwagens 12 à 14  jaar meegaan (weinig kilometers), worden ze vervroegd vervangen door vrachtwagens Euro 6, mede door milieuzonering in de steden. Hiermee is het vrachtwagenbestand zeer actueel.

Bereikte CO2 reductie in de afgelopen 25 jaar is 25% en de stikstofreductie bedraagt 85%.

Onze ambities staan ook op de website:

https://www.freesmij.nl/nieuws/2020/10/freesmij-stikstof-co2/

Kringloop Duurzaam PNG

 

Duurzame leverancier

Freesmij heeft zich aangesloten bij het platform Duurzame Leverancier (www.duurzameleverancier.nl) Duurzame Leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers hoort daar ook bij.

Quote

Bij Freesmij zijn we continu bezig met innovatie. Dit komt onze kwaliteit en daarmee ook onze klanten ten goede.

Michel Logemann

Regioleider West