Duurzaam

Door het hergebruiken van materialen sluit de cirkel. Hierdoor gaan geen kostbare grondstoffen verloren tijdens de reconstructie. Hergebruiken van puin en bestaande stabilisatie is mogelijk.

Voor nieuwe werken is het aan te bevelen om uit te zoeken of hergebruik van materialen kan plaatsvinden die op andere locaties als reststof worden aangemerkt. Door het binden van reststoffen met schuimbitumen of cement, en indien noodzakelijk met andere toeslagstoffen, kunt u op duurzame wijze een fundering aanleggen. In geval van cement, past Freesmij in de meest voorkomende gevallen de cementsoort CEM III B toe. Deze cementsoort heeft een hoog slakkengehalte waardoor de CO2-last op het milieu beduidend lager is dan bij een vergelijkbaar CEM I cement. Freesmij kan aantonen dat CEM III B een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de fundering.

Duurzaam met schuimbitumen

  1. In bovengenoemd proces wordt de aanwezige fundering (die heel divers kan zijn) en asfalt 100% hergebruikt. Op de conventionele manier werd dit asfalt gefreesd en afgevoerd waardoor men vele autobewegingen heeft die CO uitstoot veroorzaken. Hier bereikt men dus al de eerst CO² besparing.
  2. Een fundering van schuimbitumen is flexibel. Hierdoor kan men 30-50% minder asfalt aanbrengen. Minder asfalt betekent minder CO² uitstoot van de asfaltcentrale en minder autobewegingen.
  3. Uit onderzoek blijkt dat een met asfaltgranulaat en schuimbitumen aangelegde weg tot maar liefst 3x (!!) toe opnieuw gerecycled kan worden met schuimbitumen. Doordat er al bitumen in deze fundering zit hoeft men de 2e en 3e keer dat men schuimbitumen toepast slechts 1% bitumen toe te voegen. De life cycle van een fundering van schuimbitumen wordt hierdoor verhoogd naar 60 jaar. Dit in tegenstelling tot de conventionele methode waar de life cycle “slechts” 20 jaar is en men telkens freesmateriaal moet afvoeren, meer asfalt moet aanbrengen dan bij schuimbitumen, veel meer autobewegingen heeft etc..

Als we nu kijken na de totale life cycle van schuimbitumen ten opzichte van de conventionele methode hebben we een CO2-reductie van minimaal 20% en een gemiddelde kostenbesparing van gemiddeld 30%.

Extra voordelen die schuimbitumen biedt:

  • CO2 reductie
  • Immobilisatie van verontreinigde bouwstoffen.
  • Een met schuimbitumen gemaakte fundering is flexibel, scheurvorming is niet mogelijk. Hierdoor is in de praktijk een besparing op de laagdikte van asfalt van 30%-50% mogelijk.
  • Direct berijdbaar voor het verkeer.
  • Flexibiliteit in asfalteringsplanning. Asfalteren is niet direct nodig.
  • Kan onder bijna alle weersomstandigheden worden aangebracht.