Verwijderen complete constructie

Bij verwijdering of renovatie kan een weg prima gefreesd worden in plaats van opgebroken. Freesmij is gespecialiseerd in het produceren van freesaggregaat door middel van sloopfrezen

Een constructie bevat vaak verschillende materialen, zoals DAB, OAB, ZOAB en SMA. Freesmij kan deze materialen apart van elkaar verwijderen, zodat ze hergebruikt kunnen worden. Ook teerhoudend asfalt kan op deze wijze gescheiden worden, zodat het apart kan worden afgevoerd conform de CROW-publicatie 210: Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt

De regioleider zal nauw samenwerken met de opdrachtgever. Zodat het freestempo en het afvoeren van materiaal optimaal op elkaar zijn afgestemd. En zodat de berm wordt vrijgemaakt, om vervuiling door zand en grond te voorkomen.

Sloop frezen

Toepassingen

  • Vorige
  • Volgende