Zuiderpark Apeldoorn circulaire toepassing met schuimbitumen

Kayersbeek Zuiderpark maakt deel uit van het omvangrijke ‘bekenprogramma’, waarin waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Apeldoorn samen werken aan herstel van 14 beken in de stad.

Via dit programma werken Gemeente en Waterschap aan duurzaam waterbeheer, natuurontwikkeling, het creëren van recreatiemogelijkheden en behoud van de Apeldoornsr cultuurhistorie. Het programma draagt ook bij aan de ambitie van de gemeente om Apeldoorn schoner, gezonder en groener door te geven aan nieuwe generaties.

Voor het maken van de wandel- en fietsroutes door het park is gekozen om alle voorhanden zijnde bouwstoffen te hergebruiken. Asfalt, puin en zand uit de oude paden zijn op deze manier verwerkt. Op de site van de Gemeente Apeldoorn staat een complete samenvatting van het gemaakte werk door Dura Vermeer en Freesmij.

https://www.apeldoorn.nl/Start-werkzaamheden-Kayersbeek-in-Zuiderpark

Opdrachtgever

Gemeente Apeldoorn, Dura Vermeer

Wanneer

december 2018

Tijdsbestek

2017 en 2018

Locatie

Zuiderpark Apeldoorn

Inzet Freesmij

WR240i schuimbitumenmachine

Soort werk

 

Foto's