Waddenzeedijk Lauwersmeerdijk

Heijmans heeft in mei 2019 opdracht gekregen van het Wetterskip Fryslân, om de Waddenzeedijk bij Lauwersmeer te versterken. Deze dijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Deze versterking gaat over een lengte van 4.500 m. Over deze lengte en breedte wordt o.a. het gehele asfaltpakket verwijderd en vervangen. Tevens wordt het gefreesde asfalt gebruikt als fundering van de nieuwe dijk. Deze wordt gemengd met een hoeveelheid zand, waarop het nieuwe asfalt wordt aangebracht.

Aan een zeedijk werken blijft iets bijzonders. De ruwheid van het landschap. De wisselende waterstanden. En zeker het hellingspercentage van 25 tot 35% doet je toch even achter je oor krabben.

Het werk van Freesmij bestaat allereerst uit het verwijderen van de teerhoudende deklaag, vervolgens het slopen van de asfaltconstructie. Een deel van dit gesloopte asfalt blijft op zijn plek liggen en een deel wordt onder de band geladen en vervoerd naar een centraal depot op het werk. De dijk heeft een totale breedte van 20 meter. 14 meter hiervan ligt in een percentage van 30%. Het werk is opgeknipt in een 6-tal fases van elk ca. 750 m. Dit vanwege risicobeheersing van de zeedijk. Gestart werd met het verwijderen van de deklaag, daarna werd een deel gesloopt. Voor het werk van Freesmij uit, maakt de opdrachtgever Heijmans de buitenkanten vrij en na het sloopwerk is gestart met het verwerken van speciale betonblokken.

Door het hellingspercentage op de dijk is het grootste gedeelte van het werk uitgevoerd met de K-1300 op dijkenpoot. De aanpassingen aan de frees en het gebruik van deze dijkenpoot houden de machine op zijn plek en kan dus nooit omvallen. 

Het gesloopte asfalt is naar het midden van de dijk gebracht waarna dit materiaal wordt gemengd met een vastgesteld percentage zand door de stabilisatiemachine van Freesmij (WR). Vervolgens wordt het materiaal weer verdeeld over de dijk en zal er uiteindelijk het asfalt overheen worden aangebracht. 

Opdrachtgever

Heijmans Wegen Grote Projecten Regio Noord

Wanneer

september 2020

Tijdsbestek

juli 2019 - juli 2021

Locatie

Lauwersmeerdijk (Friesland)

Inzet Freesmij

K-1300 met dijkenpoot, K-2200

Soort werk

Frezen