Variabel onderhoud Rijkswaterstaat

Heijmans verzorgt in opdracht van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid het variabel onderhoud voor het wegennet in perceel 1.

De werkzaamheden vinden plaats op diverse locaties in West-Nederland: op de N3, N59, N915, A4, A15 en een 2-tal kunstwerken over de Oude Maas. Het onderhoudscontract maakt onderdeel uit van het IVOD programma (Integraal Variabel Onderhoud Droog). Het contract heeft een looptijd van 1 jaar.

Het contract omvat alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden gericht op het herstellen van schade aan (onderdelen van) de in totaal circa 100 viaducten, bruggen en tunnels, herstel en vervanging van asfalt, vervanging van voegovergangen door duurzame en geluidsarme varianten evenals het uitvoeren van betonreparaties. Ook het repareren van vorstschades aan asfalt is onderdeel van het contract.

Projecten die deel uitmaken van het variabel onderhoudsprogramma IVOD worden in de vorm van een Design & Construct opdracht op basis van EMVI criteria aanbesteed, waarbij de opdrachtnemer integraal verantwoordelijk is voor het ontwerp en de uitvoering. Bijzondere aandacht gaat uit naar minimale verkeershinder bij uitvoering.

Als Freesmij worden we in een vroeg stadium betrokken om een optimale uitvoering te kunnen garanderen. Door middel van het ‘LEAN’ aanvliegen van de verschillende deelopdrachten zoeken we gezamenlijk met de verschillende disciplines naar de meest ideale uitvoeringswijze voor alle partijen met als doel het beste eindproduct in combinatie met de laagste kostprijs.

In weekendafsluitingen hebben we enorme hoeveelheden kunnen verwerken, dit mede door het gebruik van tussendepots. Hierdoor wordt de freescapaciteit maximaal benut en risico’s in de verstoring van het proces geminimaliseerd. Minder transporteenheden in het werkvak verhogen tevens de veiligheid.

 

Opdrachtgever

Heijmans Wegen GPO (Grote Projecten Organisatie)

Wanneer

januari 2014

Tijdsbestek

2014

Locatie

Provincie Zuid Holland

Inzet Freesmij

alle machinetypes

Soort werk

Frezen

 

Foto's