Talud Andijk

Een bijzonder project, aangezien er waterbouwasfalt gefreesd moest worden op een zeer stijl talud rondom een waterzuiveringsinstallatie in Andijk.

In de aanbestedingsfase hebben wij samen met KWS Infra een plan bedacht hoe we met een speciaal aangepaste dijkenfrees op een veilige en zo 'schoon' mogelijk manier het asfalt van het talud zouden kunnen verwijderen. Dit zodat het oppervlaktewater in de spaarbekkens niet vervuild zou raken. Het was een enorme uitdaging vanwege het steile hellingspercentage waaronder gewerkt moest worden.

Om dit soort werk uit te voeren heb je een freesmachinist nodig die de uitdaging wel aan durft te gaan. Gelukkig heeft Freesmij Hans in dienst die dit leuk vindt en al veel ervaring heeft op meerdere dijkprojecten. We kunnen weer terugkijken op de uitvoering van een zeer geslaagd freesproject.

Opdrachtgever

KWS Infra

Wanneer

juli 2022

Tijdsbestek

juni 2022

Locatie

Andijk

Inzet Freesmij

K-1300 dijkfrees

Soort werk

Frezen