Schuimbitumen Spijkse Kweldijk

Freesmij kreeg de vraag om mee te denken over een mogelijkheid om de Spijkse Kweldijk op te knappen. Een mooi project op een nog mooiere locatie aan de Hollandse Waterlinie. Het schadebeeld van de weg bestond uit scheurvorming/afschuiving in de constructie.

Gezien de locatie had de gemeente het idee de huidige constructie van 12 cm asfalt met daaronder 35 cm funderingsmateriaal om te bouwen naar een 25 cm dikke schuimbitumen fundering, met daarop een dubbele slijtlaag. Freesmij is deze uitdaging samen met Esha aangegaan.

Voor de bouwvak werd gestart met het boren van kernen om onderzoek ten aanzien van de mengselsamenstelling te kunnen doen. Aansluitend heeft Freesmij ook een onderzoek ingezet om milieutechnisch aan te kunnen tonen dat er verantwoord een nieuwe bouwstof gemaakt kon worden. Nadat dit alles gereed was, heeft Freesmij met de opdrachtgever nog de keuze gemaakt om het werk met kalk voor te mengen om een beter homogeen mengsel te kunnen maken. 

Uiteindelijk werd begin oktober gestart met voorbereidende werkzaamheden, opschonen en vrijmaken kant verharding, boven begroeiing e.d. Op 6 oktober werd voorgemengd met kalk en op 7 oktober de fundering gemaakt met 1% filler en 3% EshaFoam85A (schuimbitumen). Aansluitend is de slijtlaag aangebracht.

Opdrachtgever gemeente West Betuwe was zeer tevreden met het resultaat en de samenwerking om hiertoe te komen. Op naar een volgend project!!

 

Opdrachtgever

Gemeente West Betuwe

Wanneer

oktober 2022

Locatie

Spijkse Kweldijk

Inzet Freesmij

WR240 en cementspreider

Soort werk

Stabiliseren

 

Foto's