Schuimbitumen Lindtsedijk Zwijndrecht

In de gemeente Zwijndrecht is de Lindtsedijk een belangrijke verkeersader, zowel het verkeer vanuit een woonwijk als vanuit een groot deel van Industrieterrein Groote Lindt maakt hiervan gebruik. Een drukke weg die nodig aan groot onderhoud toe was. De oude asfaltverharding was aan het eind van zijn levensduur en de onderliggende fundering van deels lava en deels slakken was aan vervanging toe.

In het bestek was voorzien om het asfalt voor het grootste deel te verwijderen en de bestaande fundering onder toevoeging van schuimbitumen weer te optimaliseren. Het project bestond uit het maken van ca. 16.000 m2 fundering en verwijderen van 23.000 m2 asfalt. Als aannemer kwam Heijmans uit de bus en Freesmij heeft in opdracht van Heijmans het frezen en het maken van de fundering uitgevoerd.

Het werk was in twee fases verdeeld, dit in verband met de ontsluitingen van de woonwijk en het industrieterrein. Fase 1 werd uitgevoerd in week 23 en fase 2 in week 25.

Omdat de gemeente om een speciale uitvoeringswijze had gevraagd, is het cement in slurryvorm in de machine (mengkamer) gebracht. Voor het maken van de slurry is ervoor gekozen een machine van Multicell in te zetten. De gemaakte slurry is door middel van voorraadtanks aan de machine gekoppeld. Hierdoor kon het cement en de bitumen in één werkgang worden aangebracht.

De toegepaste bitumen was van ESHA type 85A, een bitumensoort met een hoge halfwaardetijd die voor dit werk de beste keus was. Het eindresultaat mag er zijn: alle resultaten van de bedrijfscontrole voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen.

Na het aanbrengen van de fundering is door Heijmans het asfalt alsmede de grasbetonstenen aangebracht. Hiermee is de gemaakte constructie circulair en kan deze weer jaren mee.

Opdrachtgever

Heijmans

Wanneer

juni 2018

Tijdsbestek

2 weken

Locatie

Lindtsedijk, Zwijndrecht

Inzet Freesmij

W2200 frees, WR2400 Schuimbitumeninstallatie, MD1 cementslurry machine

Soort werk

Stabiliseren, Frezen