Reconstructie N357 Stiens – Holwerd (Provinsje Fryslân)

'It sil opskuor jaan om ‘e feiligens goed te dwaan'

Koninklijke Oosterhof Holman is opdrachtnemer geworden voor het uitvoeren van de reconstructie laatste fase N357 Holwerd, de opstapplaats voor de pont naar Ameland. Oosterhof Holman heeft de aanbesteding gewonnen op basis van EMVI.

De belangrijkste EMVI punten konden verdiend worden op de haalbaarheid van de planning en de omgevingsvriendelijkheid. Het tracé van 10 km loopt langs 4 dorpskernen die te allen tijde bereikbaar moesten blijven. Ook de onderlinge busverbinding moest instant gehouden worden van 07.00 -  00.00 uur. Oosterhof Holman heeft het trace in 3 stukken geknipt en besloten dit in de nachtelijke uren uit te voeren, met als restrictie dat de bus tot 00.00 uur ongehinderd doorgang kon hebben.

Het werk hield in het kort in: het profielfrezen van de huidige rijbaan over 10 km lengte, het verbreden van de bestaande weg middels bermbeton, het veiliger en dus breder maken van alle bestaande kruisingen en het aanbrengen van 2 nieuwe lagen asfalt.

Voor Freesmij bestond het werk uit het profielfrezen van de bestaande deklaag. Totaal moest hier 72.000 m2 deklaag en ca. 8.000 m2 bakken worden gefreesd. Het werk moest gedurende de nacht worden uitgevoerd in 3 fases (zuid/midden/noord). Elke fase (ca 24.000 m2) moest in 1 nacht worden gerealiseerd.

De inzet van Freesmij was dan ook 2 stuks K-2100 en 2 stuks K-1500 per fase. Wemac (onderdeel Oosterhof Holman) heeft alle kruisingen onder profiel gebracht.

Opdrachtgever

Koninklijke Oosterhof Holman

Wanneer

mei 2015

Tijdsbestek

3 fases, mei - juli 2015

Locatie

N357 Stiens – Holwerd (Friesland)

Inzet Freesmij

2 x K-2100 + 2 x K-1500

Soort werk

Frezen