Reconstructie Oude Weg - Lage Zwaluwe met schuimbitumen

In opdracht van de Gemeente Drimmelen heeft Landheer Infra de opdracht gekregen om de Oude Weg in Lage Zwaluwe te reconstrueren. De oude verharding moest worden vervangen en de onderliggende fundering bestond uit hoogovenslakken. De stortkosten hiervoor waren hoog en na onderzoek bleek, dat de oude slakken uitermate geschikt waren om te recyclen onder toevoeging van schuimbitumen.

Na een funderings- en een milieutechnisch onderzoek kon worden gestart met de werkzaamheden. Als eerste werd de oude asfaltlaag deels verwijderd en de rest samen met de oude slakken doorgefreesd tot een homogeen mengsel. Onder toevoeging van 1% cement en 4% ESHA foam werd hiervan vervolgens een nieuwe fundering gemaakt. Deze werd door Landheer Infra voorzien van 3 nieuwe asfaltlagen. Het werk werd in 4 fases uitgevoerd. De start van de eerste fase was in juni 2016, de vierde fase vond plaats in april 2017. Het werk omvatte 12.000 m2.

Opdrachtgever

Landheer Infra (Gemeente Drimmelen)

Wanneer

april 2017

Tijdsbestek

4 fases van 1 dag (tussen juni 2016 en april 2017)

Locatie

Oude Weg te Lage Zwaluwe

Inzet Freesmij

WR 2400 met schuimbitumen installatie + cementspreider

Soort werk

Stabiliseren

 

Foto's