Reconstructie N317 Dinxperlo met schuimbitumen

Hoogoven-slakken onder controle met schuimbitumen

Al jaren stond de N317 op de nominatie om grootschalig te worden aangepakt. De reden? Scheuren in de asfaltverharding. De oorzaak van deze schade is te vinden in de fundering. Deze bestaat uit hoogovenslakken. De scheuren repareren door eenvoudigweg een nieuwe deklaag aan te brengen is niet de oplossing. De hoogovenslakken fundering zal blijven werken, waardoor nieuwe scheuren ontstaan. Resulterend in hoge onderhoudskosten op termijn. Uit onderzoek naar de fundering kwam bovendien een milieutechnisch probleem naar voren. Conclusie: De fundering van hoogovenslakken verwijderen en vervangen door een geheel nieuwe fundering. Dat is de meest rigoureuze, maar niet meer van deze tijd.

Alternatief, met Eshafoam schuimbitumen kunnen funderingen van hoogovenslakken worden hergebruikt. Hergebruik levert een besparing in kosten en uitvoeringstijd op. Bovendien is de CO2 besparing enorm. Om plaatvorming te verhelpen en de vervuiling te immobiliseren is besloten om de gehele fundering door te frezen met Eshafoam 85. Bouwtijd: Slechts 7 dagen… Aannemers KWS Infra en Verhoeve Infra gaven Freesmij en Esha Infra Solutions opdracht om de gehele hoogovenslakken fundering onder kwaliteitsborging te mengen tot een plaatvormingsvrije fundering die jaren mee kan. Product en concept: Eshafoam Eshafoam 85 is een schuimbitumen die met een stabilisatiefrees in place word gemengd met bestaand funderingsmateriaal. Voor de uitvoering wordt altijd met gerenommeerde partijen vooronderzoek gedaan waarbij de samenstelling van het mengsel wordt vastgesteld, constructie berekeningen worden gemaakt en milieu vraagstukken worden opgelost. De opdrachtgever ontvangt vooraf een rapport hiervan.

Voordelen van funderingen met Eshafoam:

  • Neemt plaatvorming weg, geen scheurvorming meer.
  • Immobiliseert, geen uitloging meer.
  • 100% hergebruik in situ.
  • enorme CO2 besparing.
  • Verkort de uitvoeringsduur, minder verkeershinder.
  • Maakt geringe asfaltlaag diktes mogelijk, besparing grondstoffen.

Hoe ziet de praktijk eruit? Esha heeft van het werk een film-impressie gemaakt.

Opdrachtgever

Comb. Kws Infra-Verhoeve Infra

Wanneer

oktober 2015

Tijdsbestek

3 weken

Locatie

N317 Dinxperlo

Inzet Freesmij

WR 2500SK en WR240i

Soort werk

Stabiliseren