Larserweg Lelystad

De groei van het autoverkeer op de A6 bij Lelystad zorgde ervoor dat de capaciteit op de op- en afritten onvoldoende werd. De oude situatie waarbij de afrit was verlengd, was niet meer afdoende.

Ook de oprit werd verlengd en de op- en afritten werden verdubbeld naar twee rijstroken. Dit kwam de verkeersveiligheid ten goede. Ook op het onderliggende wegennet werden een aantal maatregelen genomen. Om de doorstroming op de Larserweg te bevorderen werd een extra linksafvak aangelegd, het wegdek op Larserweg en Larserdreef kreeg een onderhoudsbeurt inclusief de brug over de Lagevaart. Met al deze maatregelen kan de aansluiting weer een tijdje vooruit. Daar profiteert Lelystad van, daar profiteert de luchthaven van en daar profiteert het doorgaand verkeer van.

Freesmij startte 3 september jl. met het frezen van het kruispunt Larserweg - Vogelweg te Lelystad. Dit werk moest als eerste gebeuren omdat het kruispunt op de dag opengesteld moest worden voor het verkeer. Vanaf 8 september kon er worden gefreesd op een compleet afgesloten weggedeelte. Het te frezen gedeelte bedroeg ca. 30.000 m2 met een gemiddelde dikte van 10 cm. Voor aanvang van de freeswerkzaamheden waren de kanten schoongemaakt zodat het asfalt schoon naar de asfaltmolen kon worden afgevoerd.

De tijd die Freesmij nodig had om de werkzaamheden te klaren, waren voor het kruispunt 1 nacht en voor de afgesloten rijbaan ca. 6 dagen. Het rumblefrezen nam 2 dagen in beslag. Daarnaast werden diverse kleinere freeswerkzaamheden (aansluitingen/rechtmaken daglassen) eveneens in 2 dagen voltooid.

Wat tijdens dit werk opvallend was, is dat in het werkvak alleen freeswerkzaamheden plaatsvonden. Dit kwam de veiligheid zeer ten goede.

Een werk maak je niet alleen maar met elkaar. Dat de slogan van KWS ‘Samen slimmer bouwen’ hiermee een nieuwe invulling kreeg, bleek wel uit het feit dat de werkzaamheden in goed overleg met elkaar op andere dagen dan de vrijdag en maandag konden worden ingepland. Dit vanwege het gegeven, dat dit zeer drukke dagen zijn in de infrawereld.

Opdrachtgever

KWS infra bv (Zwolle)

Wanneer

september 2014

Tijdsbestek

10 dagen

Locatie

Larserweg Lelystad (N302)

Inzet Freesmij

K-2200, K-350 rumble, K-50 en K-100 frezen

Soort werk

Frezen

 

Foto's