Integraal Groot Onderhoud Wegen Oost

BAM Wegen Noord Oost heeft in 2020 de opdracht verkregen voor het uitvoeren van het Integraal Groot Onderhoud Wegen Oost Nederland. In 2021 en 2022 wordt dit onderhoud gefaseerd uitgevoerd.

Het werk bestaat uit twee percelen: Perceel Oost (is het oostelijk deel van Overijssel/Gelderland) en Perceel West (westelijk deel van Overijssel/Gelderland). Freesmij verzorgt al het freeswerk voor de BAM. 

Perceel Oost betreft de N35/A35/N36/N48/N18. Het werk aan de wegen wordt op verschillende manieren uitgevoerd. Er zijn wegen die volledig worden afgesloten voor een bepaalde periode en andere worden enkel afgesloten in de nacht en zijn dus overdag weer berijdbaar. Door de breedte van de verschillende wegen is de inzet van Freesmij met verschillende type frezen. De K-3800 wordt voornamelijk met de K-2200 ingezet. Daarnaast worden ook de K-1500 en de K-1000 veel ingezet, met name voor dwarsscheuren die in de weg moeten worden aangepakt. Alle wegen worden met de Road Profiler gefreesd. De ideale verkanting wordt vooraf door BAM ontworpen en in een model gezet. Dit model wordt weer in de frees ingelezen (zie ook onderstaande afbeeldingen van het werk en freesmodel met cijfers). Het eindresultaat is dus altijd goed. Op dit moment is de N48 (70.000 m2) gerealiseerd en wordt gestart op de N18 (16.000 ton). 

Perceel West is de grootste van beide percelen. Het betreft de volgende wegen: A50 HRR en HRL van Heerde naar knooppunt Valburg A15, A12 knooppunt Waterbergen – Grijsoord, A15 knooppunt Valburg – Andelst. Ook deze wegen worden in verschillende verkeerssystemen uitgevoerd. Van volledige afsluiting tot 3-1 en 2-0. 

Door de snelheid van werken, heeft Freesmij gekozen voor de inzet van één of meerdere K-3800 frezen in één of meerdere shiften. De K-2200 wordt regelmatig ingezet in combinatie met de K-3800. Ook hier worden de eventuele dwarsscheuren door de K-1000 of K-1300 uitgevoerd. De K-1500 neemt veelal de op- en afritten voor zijn rekening. Ook de K-1500 freest met de Road Profiler. Alle wegen worden middels een 3D model gefreesd. Inmiddels is ca. 350.000 m2 deklaag gefreesd. Dit krijgt de komende periode nog verder vervolg!

Hoeveelheden:

Oostelijk Perceel:
350.000 m2 deklagen/op- en afritten en volledige reconstructie
Totaal ca. 33 km N-weg en A-weg

Westelijk Perceel:
1.700.000 m2 deklagen/op- en afritten en volledige reconstructie
Totaal meer dan 100 km A-weg

Opdrachtgever

BAM Wegen Regio Noord Oost

Wanneer

september 2021

Tijdsbestek

maart 2021 – november 2022

Locatie

Provincie Overijssel en Gelderland

Inzet Freesmij

K3800/K2200/K1500/K1300/K1000/K500/Road Profiler

Soort werk

Frezen

 

Foto's