Herinrichting van de N271 bij Gennep

Sinds februari 2016 is er een speciale rijstrook, door Limburg de 'doelgroepenstrook' genoemd, gecreëerd tussen Gennep en Heijen. De strook werd gescheiden door metalen barrières (later werden dit kleine betonnen blokjes) tussen de rijbanen, waardoor het landbouwverkeer werd afgezonderd van het overige verkeer. De aanleiding voor deze doelgroepenstrook was een fataal ongeval in 2015, waarbij een automobilist hard achterop een langzaam rijdende tractor inreed. Na een lange tijd monitoren van het verkeer in deze situatie is gebleken dat veel automobilisten zich onveilig voelen. Genoeg aanleiding voor wegbeheerder Provincie Limburg en gemeente Gennep om over te gaan op een definitieve herinrichting.

De N271 is een belangrijke verkeersader voor regionaal verkeer in de gemeente Gennep, de omliggende kernen en de negen bedrijventerreinen. Daarnaast rijden er in de zomer- en herfstperiode behoorlijk veel landbouwvoertuigen over de weg. Aan Heijmans als hoofdaannemer de opdracht om de herinrichting uit te voeren met minimale hinder voor de leefomgeving qua bereikbaarheid, beschikbaarheid en doorstroming.

In de nieuwe situatie wordt de tweebaansweg behouden, maar mag er op beide banen 80 km/uur worden gereden. De speciale rijstrook voor langzaam verkeer verdwijnt dus. Voor het verhogen van de verkeersveiligheid worden er snelheidsdetectiesystemen geplaatst. Dankzij deze systemen worden automobilisten door middel van interactieve borden geattendeerd op langzaam rijdende tractoren of optrekkende vrachtwagens. Daarnaast zullen toe- en afritten van de N264 en de Brabantweg ook worden aangepast. 

Om tot de nieuwe situatie te komen, moet de huidige situatie flink worden aangepast. Heijmans heeft Freesmij ingeschakeld om het frezen van 25.000 ton asfalt tijdens de diverse fases te verzorgen. Freesmij zal de werkzaamheden uitvoeren met inzet van De K-2200, K-1500, K-1300 en K-500. De inzet van de machines zijn in goed overleg tussen het uitvoeringsteam van Heijmans en Freesmij ingezet tot een optimale inzet en het behalen van de planning. Het vrijkomende freesmateriaal wordt door AVG in samenwerking met Heijmans vervoerd en ingenomen.

Heijmans verwacht eind november 2020 klaar te zijn met de laatste fase van de herinrichting van de N271.

Opdrachtgever

Heijmans

Wanneer

november 2020

Locatie

N271 tussen Gennep en Heijen

Inzet Freesmij

K-2200/K-1500/K-1300/K-500

Soort werk

Frezen