Groot Onderhoud N348 Provincie Overijssel

In opdracht van de Provincie Overijssel en Gemeente Deventer kreeg Bam opdracht om groot onderhoud uit te voeren op de N348 Deventer. Dit over een lengte van 18 kilometer.

Op 28 augustus 2023 werd een start gemaakt met de werkzaamheden voor het groot onderhoud aan de N348 in Deventer. Het betreft de weg tussen de A1 aansluiting Deventer-Oost en de rotonde met de N332 bij Raalte. Vanaf 28 augustus 2023 tot en met december 2023 werkt aannemer BAM Infra B.V. aan de rijbanen, bermen, kruispunten en rotondes. Het werk is in 5 fases uitgevoerd.

Freesmij werd door Bam Infra Regionaal Nieuwleusen als onderaannemer ingeschakeld voor het freeswerk. De freeswerkzaamheden mochten worden uitgevoerd van maandag tot en met zaterdag. Elke week werd binnen de fasering een werkvak opgeleverd. In nauwe samenwerking met Bam heeft Freesmij optimaal gepland om zo min mogelijk hinder te veroorzaken.

Op 1 december 2023 heeft Freesmij haar werkzaamheden afgerond en is de N348 weer gereed van onderhoud.

Het werk van Freesmij bestond uit:

  • Profielfrezen deklagen rijbaan (ca.185.000 m2)
  • Profielfrezen tussenlaag “Kjellbase” (ca.135.000 m2)
  • Bakfrezen (ca. 3.700 m2)
  • Verwijderen markeringen (ca. 7.000 m2)

Voor Freesmij was het frezen van de N348 niet alleen een mooie uitdaging, maar ook een prettige samenwerking met Bam.

 

 

Opdrachtgever

Bam Infra Regionaal Nieuwleusen

Wanneer

augustus 2023

Tijdsbestek

van 28 agustus 2023 t/m 1 december 2023

Locatie

Deventer – Raalte N348

Inzet Freesmij

W380 / W220 / W150 / W130 / W100 / W50

Soort werk

Frezen