Cement Treated Base - Eemshaven Groningen Seaports

Medio mei 2014 werd er een werk aanbesteed in Groningen Seaports. Het betrof het reconstrueren van de bulkkade op het terrein van Holland Malt te Eemshaven.

Het terrein wordt gebruikt voor opslag van containers en wordt bereden door zware heftrucks. De oude straatlaag voldeed niet meer en in een verkennend onderzoek werd besloten dat de ongebonden fundering, die bestond uit zand en puin, gebonden moest worden met cement tot een draagkrachtige fundering van min 400 mm. Het werk werd aangenomen door Oosterhof Holman uit Grijpskerk en deze gaf Freesmij opdracht de fundering aan te leggen. 

Van de bestaande materialen is op ca. 5 plekken een monster genomen en deze zijn beproefd op korrelverdeling, hiervan zijn druksterkte blokken gemaakt en deze zijn naar 7 dagen beproefd op de druksterkte. Na overleg met Groningen Seaports is besloten een cement % van 5.5 % toe te passen en hiermee een ontwerpsterkte van 7 Mpa na 28 dagen te realiseren. 

In september werd de 1ste fase van ca 4800 m2 gerealiseerd en vervolgens bestraat. De resterende fases werden in oktober uitgevoerd. Freesmij heeft dit werk in zijn geheel uitgevoerd voor Oosterhof Holman. Dit vanaf het vooronderzoek tot en met het onder profiel brengen alsmede het aanbrengen van kerven en perforaties.

Meer informatie over CTB - Cement Treated Base leest u op onze productpagina.

 

Opdrachtgever

Groningen Seaports / Oosterhof Holman

Wanneer

september 2014

Tijdsbestek

september 2014 – november 2014

Locatie

Bulkkade Eemshaven

Inzet Freesmij

WR 2500S, WR 2500 SK, cementspreider

Soort werk

Stabiliseren

 

Foto's