Combinatie i-Lent: Ruimte voor de Waal

Combinatie i-Lent bestaande uit Dura Vermeer Divisie Infra BV en Ploegam BV, realiseert onder de naam i-Lent het uitdagende project 'Ruimte voor de Waal'. I-Lent is de roepnaam van Combinatie Dura Vermeer - Ploegam.

De letter 'i' in de naam 'i-Lent' verwijst naar het Engelse woord 'eye' en geeft aan dat de ogen niet alleen op Nijmegen zijn gericht, maar zeker ook op Lent. 'Ruimte voor de Waal’ verbindt Lent en Nijmegen op een natuurlijke wijze met elkaar. Het creëren van een rivierpark in de vorm van een eiland speelt daarin een essentiële rol. Vandaar de associatie met het woord 'island' (zie ook http://www.ruimtevoordewaal.nl).

In het weekend van 19 juni 2015 (19.00 uur) tot en met maandag 22 juni 2015 (05.00 uur) zijn de laatste werkzaamheden voor het verlengen van de bestaande Waalbrug uitgevoerd. Hiermee kon op maandag 22 juni vanaf 06.00 uur het verkeer over de nieuwe verlengde brug van Nijmegen richting Arnhem (N325) rijden.

In de uitgevoerde werkzaamheden was er voor Freesmij ook een deel: sloopfrezen van de tijdelijke verhardingen (rijweg + fietspaden) en het profielfrezen van de nieuwe aansluiting aan de zijde van Lent. Het werk omvatte ca. 7.300 ton asfalt dat verwijderd moest worden.

De werkzaamheden zijn door Freesmij  uitgevoerd met 1 x W2200 +  2 x W2100 (K-2122/K-2118/K-2207) in 3 shiften + 1x W1000 (K-1107) + 2 x W500 (K-584 + K-589). De werkzaamheden zijn vooraf in een Lean-sessie gepland.

Het freeswerk is volgens de planning uitgevoerd en het werk was binnen de gestelde tijd gereed.                                  

Opdrachtgever

Combinatie i-Lent (Dura Vermeer - Ploegam)

Wanneer

juni 2015

Tijdsbestek

Weekendwerk

Locatie

Lent, N325 (Prins Mauritssingel)

Inzet Freesmij

W2200/W2100/W1000/W500

Soort werk

Frezen