Coentunnel Amsterdam

Dagelijks rijden er 120.000 voertuigen door de Coentunnel. Doordat de tunnel een 'flessenhals' vormde voor het verkeer, ontstonden er lange files op de A8 (in de ochtendspits) en de A10-West (in de avondspits).

Uitbreiding Coentunnel tracé

Om de doorstroming richting toekomst te kunnen garanderen, zorgde Coentunnel Company, waar Dura Vermeer deel van uitmaakt, voor een capaciteitsuitbreiding op dit traject.

Werkzaamheden

Het contract behelsde het bouwen van een tweede Coentunnel, het ertoe leidende wegenstelsel, bijbehorende kunstwerken en de verkeers- en tunneltechnische installaties, alsmede de renovatie van de bestaande Coentunnel. De twee tunnels kregen samen acht rijstroken; drie rijstroken in noordelijke richting, drie rijstroken in zuidelijke richting en twee wisselstroken, die - afhankelijk van de drukte - in één van de richtingen kunnen worden ingezet. Tevens werd de A10 West en A8 verbreed en bestaande kunstwerken gerenoveerd. De aanleg van de Tweede Coentunnel zorgt inmiddels voor een betere bereikbaarheid van de noordelijke randstad en is een belangrijke impuls voor regionale economische ontwikkeling van het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

Van 14 tot en met 20 juli 2014 heeft Freesmij met haar asfaltmachines geassisteerd bij het aanbrengen van het asfalt ten behoeve van de ingebruikname van de oude Coentunnel die vanaf mei vorig jaar werd gerenoveerd. Dankzij goed overleg met onze opdrachtgever kon Freesmij zowel overdag als ‘s nachts de machines inzetten en werd er in het weekend bijna 24 uur per dag gewerkt om het werk zo lean mogelijk uit te voeren.

Opdrachtgever

Dura Vermeer Noord West

Wanneer

juli 2014

Tijdsbestek

14 tot en met 20 juli 2014

Locatie

Amsterdam

Inzet Freesmij

Asfaltmachine Vögele Super 1800-3i met bediening, Asfaltmachine Vögele Super 800 met bediening

Soort werk

Asfalteren

 

Foto's