Stabiliseren voor Heijmans op de Centrale as

De Centrale As is een nieuwe weg in Noordoost Fryslân.Tussen Dokkum en Nijega wordt deze nieuwe tweebaansweg van ongeveer 22 kilometer lang aangelegd en worden natuurgebieden ontwikkeld. Naast het aanleggen van een weggedeelte van 7 kilometer realiseert Heijmans ook een fly-over bij EHS-natuurgebied De Falom

Bij de aanleg van het deelproject Centrale As Noord 2 is een nieuw innovatief bindmiddel in de wegfundering toegepast. Op verzoek van opdrachtgever Provincie Fryslân hebben betrokken bedrijven Heijmans, Cementbouw Mineralen en Van Gansewinkel Minerals zogenoemde niet-cementgebonden funderingslagen gebruikt voor het aanleggen van de wegen. Deze duurzame funderingslagen zorgen voor lagere onderhoudskosten en bestaan uit reststoffen uit de minerale industrie.

Cement vervangen door Eco HRB

Cementgebonden asfaltgranulaat (AGRAC) wordt in grote hoeveelheden als funderingsmateriaal gebruikt. Het traditionele hoogovencement in AGRAC is nu vervangen door Eco HRB, een bindmiddel met een beter milieuprofiel en een gunstigere sterkteontwikkeling.

Eco HRB bestaat uit industriële minerale reststoffen die gezamenlijk zorgen voor een goede beginsterkte en een afvlakkende eindsterkte. Het product heeft een duurzaam profiel bij een lage CO2-footprint. Na uitgebreid laboratoriumonderzoek zijn enkele proefvakken aangelegd en is de optimale receptuur voor het bindmiddel en het funderingsmateriaal – met de naam AGRAX - vastgesteld. Het bindmiddel is op een gelijke wijze te verwerken als traditionele stabilisatiemiddelen. In het werk hoeven dus geen aanpassingen te worden doorgevoerd.

Freesmij heeft voor Heijmans het werk uitgevoerd. Zonder aanpassingen van de machines kan de ECO HRB worden gedoseerd en gemengd met het asfaltgranulaat. Om het hoge vochtpercentage zonder problemen in te brengen hebben we het water rechtstreek in de walskamer geinjecteerd. Freesmij kan terugkijken op een mooi stuk werk met dit alternatieve bindmiddel.

Voor verdere informatie zie ook de site van Heijmans of het artikel in het blad Grond/Weg/Waterbouw 

Opdrachtgever

Heijmans

Wanneer

juni 2015

Locatie

Centrale as Friesland

Inzet Freesmij

Stabilisatie machines

Soort werk

Stabiliseren