BSM Weidumerdyk Leeuwarden

Freesmij kreeg van KWS de vraag om samen een project voor Gemeente Leeuwarden te maken, waarbij de oude asfaltconstructie in zijn geheel hergebruikt kon worden.

Gezien de locatie, had Freesmij het idee geopperd de huidige constructie van 150 tot 200 mm asfalt met daaronder een oude fundering van baksteen e.d. niet geheel te hergebruiken. De keuze werd gemaakt om de fundering ongeroerd te laten en de asfaltconstructie waar nodig aan te vullen tot een dikte van 200 mm. 

Als eerste werd de asfaltconstructie gefreesd tot op de oude fundering en aangevuld met freesmateriaal van een ander project binnen de gemeente. Voor de juiste samenstelling van het BSM (Bitumen Gestabiliseerd Materiaal) is er ook nog 25 mm zand aangebracht op het gefreesde materiaal. Na deze bewerking is de schuimbitumen aangebracht en de weg onder het nieuwe profiel geprofileerd en verdicht. Het asfalt is in de dagen erna aangebracht. Het eindresultaat zag er goed uit!

Door de snelle werkwijze kon de weg van 1.7 km in een week gerealiseerd worden met het grote voordeel dat het BSM vrijwel meteen overrijdbaar was voor het aanwonende verkeer. De BSM-constructie is overlaagd met 50 mm asfalt.

Opdrachtgever Gemeente Leeuwarden was zeer tevreden met het resultaat en de samenwerking om hiertoe te komen. Op naar een volgend project!

Het BSM is gemaakt d.m.v. de CART methode (cold asfalt recycling methode).

 

 

Opdrachtgever

Gemeente Leeuwarden/KWS

Wanneer

april 2024

Tijdsbestek

1 week

Locatie

Weidumerdyk, Leeuwarden

Inzet Freesmij

WR 240i Schuimbitumen machine, cementspreider, walsen en grader

Soort werk

Stabiliseren

 

Foto's