Bedrijfsterrein Klop te Vianen

In het voorjaar van 2014 werd Freesmij benaderd door de firma Klop uit De Meern. Het bedrijf is gespecialiseerd in steigermateriaal voor de industrie en bouwwereld.

In De Meern waren ze uit hun jasje gegroeid en in Vianen werd een nieuwe locatie gevonden in een voormalige betonfabriek waar heipalen werden gefabriceerd.

Het buitenterrein was met een oppervlakte van ca 35.000 m2 een ruw terrein waar een mix van zand en kleiachtig materiaal voorhanden was. De vraag van Klop was of we hiervan een stabiele laag konden maken die draagkrachtig genoeg zou zijn om het steigermateriaal op te slaan en daarnaast goed berijdbaar is met heftrucks.

Na een grondig onderzoek, waarbij we op ca. 25 plaatsen in het terrein grondmonsters hebben genomen, zijn deze in het lab onderzocht en zijn er druksterkte blokken van gemaakt. Omdat er organisch materiaal in zat, is ervoor gekozen om naast het cement een toeslagstof in de vorm van Geosta aan het mengsel toe te voegen. Na 28 dagen bleken de blokken een druksterkte te hebben van ca. 5Mpa. Dit was ruim voldoende om de gewenste belasting te kunnen dragen. In onderling overleg en na toetsing door een onafhankelijk adviesbureau werd besloten dat het werk op deze manier zou worden uitgevoerd. De constructiedikte van de stabilisatielaag werd bepaald op 400 mm.

Op 1 februari 2014 werd er begonnen met het voorbereidende werk in de vorm van de ondergrondse infrastructuur,  wateropvangcapaciteit en drainage om het oppervlaktewater te kunnen opvangen en afvoeren. Tevens werden er kabels en leidingen aangelegd voor de toekomstige bebouwing op het terrein alsmede de lichtmasten.

Het stabilisatiewerk begon 14 april 2014 en werd in ca. 16 werkdagen afgerond. Freesmij  heeft dit werk compleet uitgevoerd in eigen beheer. Alle werkzaamheden die met het stabiliseren samenhangen zijn door Freesmij uitgevoerd: mengen, verdichten, watervoorziening en het onder profiel brengen van het terrein middels een 3d model. Tijdens de uitvoering is de bedrijfscontrole op locatie met een mobiel lab gedaan en na 28 dagen zijn er voor de oplevering kernen geboord voor de druksterktebepaling.

Op 25 juni is het terrein overgedragen aan de firma Klop en inmiddels is het bedrijf verhuisd en staat het terrein vol met steigermateriaal.

Opdrachtgever

Firma Klop, De Meern/Vianen

Wanneer

april 2014

Tijdsbestek

2 maanden

Locatie

Bedrijventerrein Vianen

Inzet Freesmij

WR 2500S, WR 2500 SK, cementspreider

Soort werk

Stabiliseren

 

Foto's