Nieuws

(K)ART

25 oktober 2022

Koud Asfalt Recycling Trein. Invulling van klantambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Nieuws

Freesmij maakt eerste meters met innovatieve Koud Asfalt Recycling Trein

Freesmij, als partner van KWS, legt in het Friese Ferwert de eerste meters verharding aan met de innovatieve Koud Asfalt Recycling Trein. De inzet van deze methode maakt het mogelijk om op locatie een weg te frezen en te verwerken. Door de zogenaamde (Koud) Asfalt Recycling Trein – (K)ART – kan er vrijwel 100% circulair worden gewerkt en wordt aanzienlijk bespaard op de uitstoot van CO2. Deze methode sluit goed aan bij de duurzaamheidsambitie van Freesmij: het zijn van een innovatieve partner.

De weg naar 2030

De (K)ART heeft veel voordelen ten opzichte van asfalt recyclen in een asfaltcentrale. Doordat de verwerking van het asfalt bij omgevingstemperatuur plaatsvindt, wordt veel CO2 bespaard. Daarnaast is er minder transport èn brandstof nodig, is er minder verkeersoverlast en is er geen asfaltcentrale nodig. Hierdoor besparen we energie èn is er geen uitstoot van schadelijke emissies. Voor het werk in Ferwert levert dit een totale CO2-besparing van 50% op.

Werkwijze

Met de (Koud) Asfalt Recycling Trein maakt Freesmij van de huidige wegverharding de nieuwe verhardingslaag op locatie. Voorafgaand aan het frezen verdelen we cement en zand over de te frezen asfaltlaag. Het asfalt wordt daarna gefreesd. Hiervoor is een insitu schuimbitumen frees nodig. Deze freest, schuimt en mengt en lost vervolgens het materiaal direct in de asfaltspreidmachine van KWS. Deze verwerkt en profileert het asfalt en geeft het de eerste dichtheid, waarna de wals zorgt voor de juiste verdichting.

 

Het beste van twee werelden

Het product dat met de (K)ART methode wordt aangelegd is Bitumen Stabilised Material (BSM). BSM is van origine een Zuid-Afrikaanse wegenbouwkundige methode en wordt wereldwijd toegepast. Naast een materiaal is het ook een manier van modelering van de structurele verhardingseigenschappen. BSM is geen asfalt, maar ook geen granulaat fundering. BSM combineert het beste van twee werelden. Zo is het beter dan een menggranulaat fundering in stijfheid, maar niet zo stijf dat het breekt en scheurvorming ontstaat in de deklaag. Daarnaast is het beter dan enkel conventioneel asfalt omdat de levensduur niet wordt bepaald door vermoeiing. Doordat de BSM gedeeltelijk gebonden is, is het ook een stuk minder gevoelig voor water en daarmee het verlies van cohesie in de conventionele fundering.

Henk Vreeswijk, directeur Freesmij

"Als innovatieve partner zijn wij continu op zoek naar methodes om ons werk schoner en duurzamer uit te voeren. Wij zijn dan ook erg trots dat wij met de Koud Asfalt Recycling Trein weer een grote stap zetten in deze ambitie om onze klanten te ondersteunen bij de invulling van hun ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Het is fantastisch om samen met KWS en gemeente Noardeast-Fryslân deze stap te kunnen zetten We dagen opdrachtgevers uit om deze methode te overwegen in komende projecten. Zo kunnen wij op grote schaal deze innovatie toepassen en zo samenwerken aan de weg van morgen."