Nieuws

Reductie CO2 & Stikstof

13 september 2021

Ambitie Freesmij reductie CO2 en NOx

Nieuws

We werken bij Freesmij voortdurend aan innovaties waarmee onze mensen steeds schoner en veiliger hun werk kunnen uitvoeren. Investeringen in nieuwe machines en vrachtwagens staan garant voor schonere motoren, minder energieverbruik per opgebroken eenheid en ergonomische vooruitgang voor de machinist. Training "hoe om te gaan met de nieuwe techniek" vormt de borging van het resultaat. Als R&D partner van Wirtgen leveren wij een belangrijke bijdrage.

Wirtgen is gestart met de omzetting van de motoren in de machines naar Stage V (leverbaar vanaf 2020). Met het grootste investeringsprogramma uit de geschiedenis van Freesmij worden machines vervangen met als ambitie dat in 2021 50% en in 2023 90% van de uitstoot door middel van Stage V motoren plaatsvindt.

Hoewel onze vrachtwagens 12 à 14  jaar meegaan (weinig kilometers), worden ze vervroegd vervangen door vrachtwagens Euro 6, mede door milieuzonering in de steden. Hiermee is het vrachtwagenbestand zeer actueel.

Bereikte CO2 reductie in de afgelopen 25 jaar is 25% en de stikstofreductie bedraagt 85% (zie ook Achtergrond CO2 en NOx)

Als extra reductie hebben we de grote machines in 2020 afgetankt met Diesel Green van Gulf. Dit gaf voor deze machinegroep een extra besparing van 5% CO2 en 11% NOx.

Met ingang van 2021 schakelen we door naar HVO 20 voor het gehele machinepark, wat een extra CO2 reductie geeft van 18%. In theorie eenvoudig, maar in de praktijk onderweg nog moeilijk te verkrijgen. Een extra inspanning die onze machinisten graag doen.