Nieuws

Freesmij verlaagt tarieven

10 december 2019

Marktleider in de wegenbouw Freesmij verlaagt tarieven om duurzamere inzet door overheid te stimuleren

Nieuws

Mijdrecht; 4 december 2019 - Berichtgeving over de stikstof/PFAS-crisis haalt bijna dagelijks het nieuws. Volgens Henk Vreeswijk, Directeur van Freesmij en voorzitter van de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland, is het hoog tijd dat we op een andere manier gaan kijken naar uitdagingen in de (wegen)bouw. “Wie houden we voor de gek? Als we écht willen verduurzamen zullen we ons werk zo moeten organiseren dat we meer kunnen doen met minder mensen en minder middelen. Duurzaamheid is zo veel meer dan ‘groen doen’.”

 Het doorvoeren van een jaarlijkse prijsverhoging van 2% - 5% is voor bedrijven in de (wegen)bouw gebruikelijk. Als antwoord op de stijgende kosten die gemoeid gaan met inflatie, strengere regelgeving, krapte in de arbeidsmarkt en hogere loonkosten. Geheel tegen dit gebruik in heeft Freesmij besloten om haar tarieven voor 2020 juist te verlagen. Vanaf april 2020 werkt Freesmij met dynamische tarieven op basis van een Yield Management-strategie. Deze werkwijze is vooral bekend uit de hotel- en luchtvaartindustrie maar heeft haar oorsprong in de landbouw. Het uitgangspunt hierbij is het optimaliseren van rendement uit een vergankelijk product of dienst met een beperkte capaciteit.

Henk Vreeswijk maakt zich natuurlijk ook druk om de problematiek rondom stikstof en PFAS: “Natuurlijk. Zowel als mens, vader én als directeur van Freesmij. De vraag is niet óf we hier wat mee moeten doen, maar wat en hoé we dat gaan doen. De uitdagingen in de (wegen)bouw zijn echter veel meer divers. Het spanningsveld van belangen in doorstroming, veiligheid en kosten neemt ongezonde vormen aan. Het werk in de wegenbouw concentreert zich tegenwoordig in 15 weekenden van het jaar. Dan is er een enorme piek in de vraag. De veiligheid staat op zeer gespannen voet met de tijdsdruk in het weekend. En in de periode na die weken explodeert het ziekteverzuim. Met deze manier van werken plegen we roofbouw om onze steeds schaarser wordende groep vakmensen. Nog even los van alle dure machines die doordeweeks stil staan. “

De vrijval in productiecapaciteit wordt, in de context van de PFAS-problematiek, ook aangehaald in de Bouwupdate December 2019 van de Rabobank. Het slimmer omgaan met de productiecapaciteit levert volgens Vreeswijk nog veel meer voordelen op. Er kan veel goedkoper en veiliger gewerkt worden als de capaciteit van mensen en machines meer optimaal benut wordt. De afgelopen maanden heeft het team van Freesmij daarom samen met Jeroen van der Schenk, Head of Global Performance Academy bij Performance Solutions, een strategie uitgewerkt om Yield Management in de (wegen)bouwsector toe te passen. Jeroen is expert op het gebied van Yield & Revenue Management en helpt organisaties wereldwijd in het optimaliseren van hun rendement en capaciteit.  

 

Yield Management klink spannender dat het is. Het gaat vooral over je gezond boerenverstand verbruiken. En ja, dat wil nog wel eens lastig zijn als je met overheden te maken hebt.” aldus Jeroen van der Schenk. “Wij hebben samen met het team van Freesmij gekeken welke factoren wij kunnen beïnvloeden om meer spreiding te krijgen in de bezetting. Onze eerste prioriteit daarbij is om de overvraag in 5 weken van het jaar deels te sturen naar omliggende weken. Dit doen we door het toepassen van prijselasticiteit en een stoplicht-kalender op basis van historische data (forecast). Werk uit laten voeren op weekdagen of in ‘groene’ periodes belonen wij met een lager tarief. Daarnaast verhogen we de minimale afnameduur tijdens de ‘rode’ periodes om efficiënter gebruik te stimuleren en milieuvriendelijker te kunnen werken. Overheden kunnen dus flink op de kosten besparen als ze werkzaamheden beter spreiden.

De afgelopen decennia heeft de wegenbouw sector veel veranderingen ondergaan. Met de nadruk op ondergaan. Volgens Henk Vreeswijk resulteert het dynamische spanningsveld tussen belangen van stakeholders nu in een onhoudbare situatie.  Zijn conclusie is simpel: Snel, efficiënt, veilig en goedkoop gaan niet samen. Freesmij hoopt met deze aanpak collega-ondernemers in de (wegen)bouw te inspireren. Met als doel een beweging in gang te zetten naar een écht duurzamere manier van werken.