Nieuws

Scoren op MKI-waarde met een lage CO2 uitstoot

30 juni 2017

Duurzaam en innovatief onderhoud aan fietspad Silvolde

Nieuws

Boomwortels drukken het asfalt van het fietspad langs de Oude Dinxperloseweg in Silvolde omhoog. Dit veroorzaakt voor fietsers en scooterrijders een slecht begaanbaar fietspad. Om het gebruik van het fietspad te verbeteren gaat de gemeente Oude IJsselstreek onderhoud uitvoeren aan het fietspad.

Wat gaat de gemeente doen?
Het onderhoud wordt op een duurzame en innovatieve wijze uitgevoerd.  Het bestaande asfalt wordt 100% hergebruikt en wordt omgevormd  tot een fundering onder de nieuw aan te brengen asfaltlaag. Om nieuwe schade door boomwortels te voorkomen wordt er over de hele lengte langs het fietspad een wortelscherm geplaatst.

Wat levert het op?
Omdat  het gefreesde asfalt opnieuw gebruikt wordt  vindt er  veel minder aan- en afvoer van materiaal plaats. Dit is een forse besparing op de transportbewegingen. Voor dit fietspad is berekend dat de MKI-(Milieu Kosten Indicatie)-waarde 58% lager is dan wanneer het onderhoud aan het fietspad op de traditionele manier wordt uitgevoerd.

Als de nieuwe fundering gereed is wordt een laag asfalt aangebracht met wegdekreflectie. De  extra toegevoegde witte stenen in het asfaltmengsel verhogen de zichtbaarheid tijdens de avond en nacht en verhogen de veiligheid. Zowel de wijze van hergebruik van bestaand asfalt als het toepassen van wegdekreflectie is in Nederland nog maar op kleine schaal toegepast en is als innovatief aan te merken (zie ook website Silvolde).

 

Milieukwaliteit (MKI)

De MKI-waarde geeft de milieubelasting van een civieltechnisch werk aan. Hoe lager de waarde, hoe minder milieubelasting. Ontwerpen die qua materialen flink van elkaar verschillen, verschillen ook qua milieukwaliteit. Met DuboCalc zijn alle milieueffecten van een materiaal vanaf de winning tot en met de sloop (dus de gehele levenscyclus) en het energiegebruik van een Grond- Weg- en Waterbouwwerk te berekenen. Vervolgens rekent DuboCalc deze effecten – én de effecten van alle andere materialen die ook in dat GWW-werk toegepast worden – om via de zogenaamde ‘schaduwprijsmethode’ tot één getal. De Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde).

In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek recycled TWW, Esha en Freesmij het fietspad in Silvolde . Van dit project maakten Esha een MKI balans traditioneel versus schuimbitumen met Eshafoam. De uitkomst was dat met Eshafoam een 40% gunstiger MKI gerealiseerd word, dit naast een 25% gunstiger aanneemsom en korter bouwtijd maakt Eshafoam de oplossing.

Schuimbitumen met Eshafoam staan borg voor een lage MKI score en lage re CO2 uitstoot. Duurzame inzet om te komen tot  de circulaire weg!