Nieuws

Schuimbitumen symposium

1 juni 2016

Op 19 mei heeft het Symposium schuimbitumen stabilisaties plaatsgevonden in Veendam

Nieuws

Sinds 2011 is Invra Plus bezig met het ontwikkelen van een onderlaag voor wegen, waarbij gebruik wordt gemaakt van secundaire bouwstoffen. Hierdoor is minder asfalt nodig. Op donderdag 19 mei 2016 werd een dagvullend evenement georganiseerd in Veendam om kennis te nemen van het product en de verwerking.
 
In de ochtend is een proefvak met een BCTR® funderingslaag aangelegd. ’s Middags werden tijdens het symposium de eigenschappen van BCTR® besproken. Aan het eind van de middag was er een barbecue, waarbij uitgebreid op uw projectspecifieke vragen werd ingegaan.
  

Bitumen Cement Treated Renewables: BCTR®

Het product BCTR® wordt gebruikt als onderlaag in wegen. Het duurzame voordeel van BCTR® is dat er gebruik gemaakt wordt van secundaire bouwstoffen of afvalstoffen, zodat er bespaard wordt op de primaire bouwstoffen. Bovendien wordt BCTR® gerealiseerd met schuimbitumen en wordt op een lage temperatuur geproduceerd (CO2-reductie).
Greenbase® is een BCTR® product op basis van een AEC-slak die is bewerkt tot een niet vormgegeven bouwstof met uitstekende mechanische eigenschappen. De toepasbaarheid van BCTR® en Greenbase® is omvangrijk; van landbouwwegen tot autosnelwegen, van erfverhardingen tot zwaar belaste industrieterreinen.
Het symposium werd georganiseerd door InVra plus, Esha, Wirtgen, Mobibulk, Mobigroep en Freesmij.
Een impressie van het ochtendprogramma is op film vastgelegd.