Nieuws

Frezen gewapend beton

24 mei 2016

Freesmij heeft in opdracht van de combinatie Hyacint de oude, gewapende betonweg in de Velsertunnel gefreesd.

Nieuws

Hyacint is een combinatie van aannemers Dura Vermeer, BESIX en installatiebedrijf SPIE. Deze combinatie is verantwoordelijk voor de renovatie van de Velsertunnel. Een onderdeel van de renovatie is het vergroten van de doorrijhoogte. Daarom moet de bestaande asfaltlaag en de daaronder aanwezige gewapende betonbaan verwijderd worden. Na inventarisatie van de betonbaan en de aanwezige wapening is eind 2015 een proefvak gefreesd. Na evaluatie is Freesmij de uitdaging aangegaan. Daartoe is de frees speciaal aangepast voor deze zware klus. 

De praktijk was echter nog veel zwaarder als het proefvak. Meer en dikkere wapening, rechtopstaande stalen deuvels en weerbarstig beton. Uiteindelijk werd het een gevecht van "Staal tegen Staal". De frees heeft gewonnen en een strak en vlak profiel achter gelaten.

Rijkswaterstaat heeft een prachtige film van het freeswerk gemaakt:

Staal tegen Staal