Nieuws

Groot Onderhoud aan Kaagbaan Schiphol

3 september 2012

In september 2012 heeft Freesmij 110.000 m2 asfalt gefreesd in het kader van groot onderhoud aan de Kaagbaan. Freesmij heeft de hoofd-, start- en landingsbaan, shoulders en de exits gefreesd.

Projectnieuws

Het werk werd in opdracht van Heijmans uitgevoerd. Heijmans heeft drie weken lang 24 uur per dag gewerkt, zodat Schiphol de baan zo snel mogelijk weer in gebruik kon nemen.

Groot Onderhoud Kaagbaan foto 1