Duurzaam Freesmij

Als dé onderaannemer voor de wegenbouw, zijn we ons bij Freesmij bewust van onze verantwoordelijkheid. Relaties moeten op ons kunnen bouwen, ook als het gaat om een duurzame aanpak in de wegenbouw. Onbewust richten we veel werkzaamheden al duurzaam in. Maar we werken ook actief aan innovaties waarmee onze mensen veiliger en schoner de weg op kunnen.

Hoogwaardig hergebruik

Freesmij speelt een cruciale rol in de kringloop van asfalt. Met de mogelijkheden van laagsgewijs frezen leveren wij dé bijdrage om het asfalt zo hoogwaardig (en dus economisch) mogelijk te hergebruiken: als panklare grondstof voor de asfaltmolen. Een weg is opgebouwd uit een onderlaag, een tussenlaag en een toplaag. Iedere laag is gemaakt van een ander asfaltmengsel.

We frezen asfalt niet in één beweging van de weg, maar doen dat laag voor laag. Zodoende blijven de mengsels gescheiden en kan het asfalt zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt worden. We besparen daarmee het delven van nieuwe grondstoffen en het transport dat daaraan te pas komt.

Door selectief frezen, scheiden we bovendien milieuvervuilend asfalt met PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) van asfalt dat geschikt is voor hergebruik. Hierdoor verdwijnt teerhoudend asfalt langzaam uit de Nederlandse wegen.

Mensen maken Freesmij

Het grootste kapitaalgoed zijn onze mensen. Investeren in onze mensen zien wij als een must voor de toekomst. Al onze machinisten worden in ‘eigen huis’ opgeleid en krijgen in de loop der jaren vervolgopleidingen op meerdere machinetypes zodat ze zich ontwikkelen en hun inzetbaarheid vergroten. Freesmachinist is een vak. Om dit te onderstrepen zijn op dit moment bijna 40 machinisten gediplomeerd met een EVC-certificaat. De motivatie en inspanningen voor een betere werkomgeving blijken verder uit een laag ziekteverzuim. We zijn met recht een gezond bedrijf!

We werken voortdurend aan innovaties waarmee onze mensen steeds schoner en veiliger kunnen werken. Investeringen in nieuwe machines staan garant voor schonere motoren, minder energieverbruik per opgebroken eenheid en ergonomische vooruitgang voor de machinist. Als R&D partner van Wirtgen leveren wij een belangrijke bijdrage. Een goed voorbeeld is de stofafzuiging. In 2004 heeft Freesmij de ‘Good Practice Award’ mogen ontvangen van de European Agency for Safety and Health. Daarnaast is Freesmij het eerste bedrijf dat bestaande machines heeft uitgerust met roetfilters om de mens en het milieu verder te ontlasten.

Het Nieuwe Frezen

Frezen is precisiewerk. De wil om te verbeteren is altijd aanwezig. Zo hebben we dagelijks aandacht voor innovaties op onze machines. In het bijzonder voor de freeswalsen. Als die optimaal draaien, besparen we beitels. En daarmee grondstoffen en brandstof. Door met verschillende walsen te testen op het werk, beproeven machinisten en technici de verbetering in de praktijk. Stap voor stap werken we samen aan de verduurzaming van het frezen.

Wie Het Nieuwe Rijden beheerst, rijdt efficiënter, zuiniger en milieuvriendelijker. Ook voor freesmachines gaat die vlieger op. Door meer te frezen met de grenslastregeling en minder op gevoel, brengen we beitel- en brandstofgebruik terug. De fabrikant van onze machines zorgt voor een nieuwe graadmeter op het dashboard: de ecostand. Zo weet de machinist precies wanneer de motor rustig maar efficiënt draait. Bij stilstand gaan de motoren uit. Daarmee behalen we simpelweg de meeste CO2 winst. Dat weet iedere freesmachinist.

Bij de doorontwikkeling van Het Nieuwe Frezen gaan we niet over één nacht ijs. De omstandigheden op de wegen zijn zo wisselend dat we pas over een langere periode kunnen zeggen wat dit concreet oplevert.

Kringloop Duurzaam PNG

Afstanden afleggen

Wie een klus begon, die maakte het ook af. Zo ging dat vroeger, maar inmiddels is deze werkwijze achterhaald. Onze planners gaan continu de uitdaging aan om het woon-werk verkeer te minimaliseren. Per dag bekijken we opnieuw de planning om medewerkers zo dicht mogelijk bij huis in te zetten. Soms is dat nadelig voor de opdrachtgever of de medewerker zelf, maar kilometerbeperking - oftewel CO2 besparing - heeft prioriteit.

Aanschaf van motoren

Nieuwe motoren en machines schaffen we aan zodra deze aan vervanging toe zijn. Vanwege de specifieke eisen in milieuzones heeft Freesmij versneld nieuwe vrachtwagens aangeschaft. Dit zijn motoren die voldoen aan de Euro 6- emissienorm. Bestaande motoren zijn overigens uitgerust met roetfilters om schade aan de luchtkwaliteit te beperken. 

Duurzame leverancier

Freesmij heeft zich aangesloten bij het platform Duurzame Leverancier (www.duurzameleverancier.nl) Duurzame Leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers hoort daar ook bij.

Quote

De compactheid van het bedrijf, korte lijnen, samenwerken en denken in oplossingen en niet in beperkingen zijn zaken die mij aanspreken.

Edwin van Beijnen

Regioleider Midden