Brugdekfrezen

Het frezen van een brugdek vraagt kennis, ervaring en vooral uiterste zorgvuldigheid. Een brug is opgebouwd uit wapening, beton en een asfaltlaag.

Bij het frezen mag alleen het asfalt verwijderd worden. Anders kan er een te beperkte dekking op de wapening overblijven. Dit gaat ten koste van de veiligheid en de kwaliteit van de brug.

De betonlaag is zelden vlak. Hoogteverschillen van meerdere centimeters zijn geen uitzondering. Daarom moet bij het frezen van brugdekken eerst exact worden bepaald op welke diepte het beton zich bevindt. Freesmij kan ook de laatste restjes asfalt van het beton verwijderen.

Brugdekfrezen