Lasergestuurd frezen

Het komt regelmatig voor dat een oneffen bedrijfsterrein opgeknapt moet worden door het aanbrengen van een nieuwe asfaltconstructie of alleen een (combinatie)deklaag. Voorwaarde met beperkte asfaltconstuctie is dat de ondergrond er strak bij ligt.

Met behulp van een laser kan de frees zeer nauwkeurig aangestuurd worden en ben je onafhankelijk van de vlakheid van de ondergrond. Frezen onder beperkt afschot op een groot terrein met bv molgoten is op deze manier zeer nauwkeurig uit te voeren.

Laser

Zeker op bedrijfsterreinen is dit een goede oplossing. De laser heeft een beperkte reikweidt en is daarom niet geschikt voor doorgaande wegen.

Lasergestuurd frezen. 3.80 m frees in actie op een gebonden fundering.

 Actie 1

Actie 2