Stabiliseren

Freesmij biedt sinds januari 2007 een nieuwe activiteit: stabiliseren. Een stabilisatie is een sterke fundering onder bijvoorbeeld nieuwe en bestaande wegen, bedrijfsterreinen, vliegvelden of containerterminals. Freesmij heeft hiervoor de machines en activiteiten van het bedrijf Stagro overgenomen. Stagro heeft ruim dertig jaar ervaring op het gebied van funderingen. Freesmij zal deze ervaring en expertise verder uitbouwen.

Freesmij maakt verschillende soorten stabilisaties, afhankelijk van de ondergrond en beschikbare basisgrondstoffen. De stabilisaties worden op locatie gemengd volgens de mix-in-place methode.

Een stabilisatie is voor de wet een nieuwe bouwstof. Daarom moeten de civieltechnische eigenschappen en milieukundige kwaliteit van de stabilisatie worden aangetoond. Freesmij adviseert de opdrachtgever hierbij en kan de noodzakelijke keuringen uit (laten) voeren.

Voor meer informatie over stabiliseren, zie het persbericht ‘Freesmij introduceert nieuwe activiteit: Stabiliseren’ van januari 2007, in onze sectie ‘Over Freesmij – Pers’.

In het rapport ‘Kwaliteit Stabilisatiewerken’ vindt u informatie over de mogelijkheden van stabiliseren en de randvoorwaarden voor een succesvol stabilisatieproject.