Reconstructie A27 Stichtse Brug – knooppunt A6/A27

De reconstructie van de A27 Stichtse Brug bestaat uit het verwijderen en vernieuwen van de asfaltlaag en funderingslaag zodat de nieuwe constructie de zetting van de ondergrond en fundering kan opvangen.

De huidige fundering van de weg bleek te stijf te zijn om de zetting van de weg aan te kunnen. Als gevolg hiervan ontstond veel scheurvorming en daarmee veel onderhoud. Daarnaast, niet onbelangrijk, waren er veel klachten van weggebruikers. Ook was in een bepaald gedeelte van de weg een IBC bouwstof als fundering gebruikt. Deze heeft een slechte afdichting met als gevolg uitloging, hetgeen schadelijk is voor het milieu. Dit gedeelte moet opnieuw worden afgedicht.

Om zo weinig mogelijk hinder voor de weggebruiker te veroorzaken, is gekozen voor een zogenaamd 4-0 systeem. Hiermee komt één baan vrij voor uitvoering van de wegwerkzaamheden. Voor het knooppunt A6/A27 en de toe- en afritten worden de werkzaamheden in de weekenden uitgevoerd.
De renovatiewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Combinatie A27 Flevoland (BAM - FL/Liebregts). Zij werken samen met diverse onderaannemers waaronder Freesmij.

Freesmij heeft het sloopfrezen van het asfalt aangenomen ter grootte van ca. 130.000-150.000 ton. Het sloopwerk bestaat uit het frezen van de deklaag van ca. 4 à 5 cm. Deze wordt naar de asfaltmolen vervoerd. De onderlagen worden vervolgens naar SAAone vervoerd en zal daar als Agrac  worden hergebruikt. Er wordt ca. 2 cm boven fundering gefreesd om geen vervuilde fundering mee te frezen. Liebregts zal de fundering opbreken en deze wordt vervolgens per schip afgevoerd.

Al het freeswerk wordt op een rug gedraaid met als reden een betere continuïteit, waardoor goedkoper kan worden gewerkt. De uitvoering geschiedt door een W2200 frees in dubbele shifts in te zetten tussen 6.00 en 22.00 uur. Het asfalt wordt vervolgens op vrachtauto’s geladen door een shovel met weegsysteem. Hierdoor wordt overbelading van de vrachtauto’s voorkomen.

Door de tijdsdruk in de weekenden zal het asfalt en de fundering wel op auto’s worden geladen. Per weekend wordt er ca. 2.600 ton asfalt en ca. 3.000 ton fundering gefreesd, vervolgens weer aangevoerd en geasfalteerd.  Door regelmatig werkoverleg en een goede afstemming met alle betrokken partijen is er een goede samenwerking.

Het project is in januari 2015 gestart en zal naar verwachting in mei 2016 gereed zijn. Het werk voor Freesmij is in mei 2015 aangevangen en zal doorlopen tot mei 2016. Circa 80 tot 90% van het werk voor Freesmij zal echter al in 2015 gereed zijn.

Opdrachtgever

Combinatie A27 Flevoland (BAM - FL/Liebregts)

Wanneer

mei 2015

Tijdsbestek

mei 2015 - mei 2016

Locatie

A27 Stichtse Brug - knooppunt A6/A27

Inzet Freesmij

1 x W2200 dubbele shift, in weekend 2 x W2200 dubbele shift

Soort werk

Frezen