3.80 m

Freesmij heeft drie machines die in één keer de (ZOAB-)deklaag van een hele rijbaan, 3.80 m breed kunnen frezen. Hiermee is Freesmij uniek in Europa.

De K3800 machines zijn uitgerust met het nieuwste type freeswals, HT11. Deze zijn voorzien van maar liefst 300 beitels per stuk. De machines hebben een motor van ruim 900 PK. In een uur kan Freesmij nu 4.000 m2 ZOAB frezen. 

Met een machine die rijbaanbreed kan frezen, is het mogelijk om zeer kort na het frezen te starten met asfalteren. Hierdoor wordt de tijd optimaal benut en de overlast voor de weggebruiker beperkt.

380 frezen