Speciale toepassingen

Een stabilisatie is een mengsel van verschillende grondstoffen. Zoals zand, klei, Avi bodemas, verschillende typen slakken, restproducten, gebroken puin en/of asfaltgranulaat. Deze worden gemengd met cement en/of kalk, of immobilisaten, onder toevoeging van water. Zo ontstaat een stijve, draagkrachtige laag die vervorming van de bovenliggende verharding voorkomt. Freesmij bepaalt vooraf het optimale mengsel en controleert de kwaliteit van de te maken fundering tijdens en na de bewerkingen. De stabilisaties worden op locatie gemengd volgens de mix-in-place methode.

Freesmij maakt verschillende soorten stabilisaties, afhankelijk van de ondergrond en beschikbare basisgrondstoffen.