Freesaggregaat/sloopfrezen

Bij verwijdering of renovatie kan een weg ook gesloopt worden in plaats van gefreesd. Freesmij is gespecialiseerd in het produceren van freesaggregaat door middel van sloopfrezen

Een constructie bevat vaak verschillende materialen, zoals DAB, OAB, ZOAB en SMA. Freesmij kan deze materialen apart van elkaar verwijderen, zodat ze hergebruikt kunnen worden.

De regioleider zal nauw samenwerken met de opdrachtgever. Zodat het freestempo en het afvoeren van materiaal optimaal op elkaar zijn afgestemd. En zodat de berm wordt vrijgemaakt, om vervuiling door zand en grond te voorkomen.