Projecten

Freesmij voert kleine en grotere asfalteringswerkzaamheden uit, van fietspaden tot snelwegen.

In mei en juni 2007 is Freesmij ingeschakeld om te assisteren bij de asfalteringswerkzaamheden aan de start- en landingsbanen op Schiphol.

Freesmij heeft in het voorjaar van 2007 met een bemande fietspadenmachine meegeholpen bij het onderhoud aan de slijtlagen op de Zeeuwse eilanden.